Minggu, 10 Oktober 2010

Food Menu

Shabu - Shabu
Chicken Katsu
Yakiniku
Yakitori
Sukiyaki
Teppanyaki
Nikomi Udon
Oden
Osuimono
Tonkatsu